Aerifikace hrací plochy

V průběhu posledního březnového týdne se nám podařilo zrealizovat jeden ze stěžejních úkolů, který jsme si stanovili na letošní rok, a to pokusit se zlepšit naši hlavní hrací plochu.

V první fázi proběhlo odstranění zplstnatělé staré trávy po zimním období, za což patří dík pracovníkům obce. Ve druhé fázi již nastoupili specialisté z firmy Renosport.

Úprava hrací plochy probíhala ve dvou dnech. Firma Renosport nejprve dovezla a na hřiště následně rozmetala celkem 40 tun potěrového štěrku. Ve druhém dni byla provedena aerifikace hrací plochy, což je metoda používající se ke zlepšení přístupu vzduchu pro kořenový systém travního porostu. Tímto dojde k odstranění zhutnění půdy v nadměrně používaném trávníku a díky tomu může lépe probíhat výměna půdních plynů a zlepší se přístup vody.

Doufáme, že toto opatření prospěje hře všech našich týmů.