Historie klubu

Kapitola I.
Rok 1948, založení TJ Sokol

V  roce 1948 byla z iniciativy učitelky Zdeňky Divišové založena tělovýchovná jednota Sokol, jejímž předsedou byl zvolen pan František Čech.

Letos založena tělovýchovná jednota Sokola, kterou vede sl. učitelka Zdenka Divišová. Tato tak pilně a vytrvale cvičí žáky , že dne 9. srpna 1948 je uskutečněno 1. veřejné cvičení na hřišti Pod Hájem Dostavily se k cvičení jednoty: z Vizovic, Jasenné, Hrobic, Zádveřic, Slušovic, Lípy a Zlína. Průvod seřazen u Radnice a za zvuků pochodu odchází na předem upravené hřiště „Pod Háje“, kde se slavnost konala. Cvičení, jak prostná, tak i na bradle i jiné, byla jedinečnou podívanou pro některé domácí občany, kteří něco podobného dosud neviděli. Zvlášť výkony mužů byly po zásluze burácejícím potleskem odměněny. Na hřiště zavedeno elektrické osvětlení, takže zábava se protáhla dlouho do noci. Místní tělocvičná jednota se pak prostřednictvím 8 žákyň zúčastnila 19. a 20. června 1948  11. Všesokolského sletu v Praze.

 

Členský průkaz Sokola

      

Kapitola II.
Rok 1954, nácvik k I. Celostátní Spartakiádě

V roce 1954 předseda Dobrovolné sportovní organizace(DSO) Sokola v Újezdě s. Stanislav Maňas, č. 78, pochopil, že činnost složky v posledních dvou uplynulých letech se rovnala nule, že by bylo dobré konečně se probudit. Po několikeré domluvě svolal v prvním týdnu měsíce března mládež a navrhl, aby činnost složky byla obnovena. Někteří členové ze ZO KSČ mu pomohli připravit výroční schůzi a vytyčit úkoly činnosti. Dne 20. března za přítomnosti okresních činitelů a 25 místních občanů byl na výroční schůzi zvolen nový výbor: St. Maňas 78, Mil. Holbová, Jiř. Vaculínová 100, Jos. Machů 14, Ludmila Urbancová, Ant. Macík 128, Fr. Frýželka 135, Vlad. Macík 101 a Anna Červenková. Z nedostatků i potřeb vyplynulo usnesení, které, bude-li důsledně plněno, pozvedne činnost této složky na bývalou úroveň. Tato složka v roce 1948 (kdy byla založena) až do roku 1950 patřila k nejlepší v okrese. 8 děvčat nacvičuje, prostná k I. Celostátní Spartakiádě. Nácvik vede s. Urbancová. V plánu svého znovu zaktivizování usnesla se místní odbočka uspořádat akademii. Dne 24. IV. za účasti asi 100 občanů po projevu předsedy s. St. Maňase předvedli cvičenci ukázky z prostných žáků a žen k I. Celostátní Spartakiádě, cviky mužů na bradlech, sestavy chlapců, cviky žen na žíněnkách, gymnastiku, dorost cviky na koze. Akademie ukončena taneční zábavou. Ženy, které nacvičuje učitelka s. Urbancová se účastní I. Celostátní Spartakiáda v Praze v roce 1955.

I. Celostátní Spartakiáda dne 23. června 1955 v Praze

Ty, soudružko L. Urbancová, která jsi dokázala kus dobré práce a spolu se soudružkami A. Červenkovou, J. Vaculínovou, M. Balouchovou, V. Fojtů, Drahuší Zvončákovou a Drahuší Zvonkovou jste nastoupili na Strahově v šiku mladých, naší nové směny, ty a vy pozdravte jménem Újezda naši Prahu, srdce naší vlasti, srdce, jež vzrušeně tepe a žije a posílá zdravou krev do každé buňky svého těla. Vězte, že vy tam na stadiónu a my doma s vámi v práci i u rozhlasu ukážeme všem tam, kde doutná požár válek sílu, krásu i cestu k míru.

       

Kapitola III.
V roce 1958 byl jako součást TJ Sokol založen oddíl kopané.

Prvním předsedou byl p. František Drga. Jednatelem oddílu kopané se stal p. František Šimák a hospodářem p. Stanislav Maňas. U zrodu tohoto oddílu byl taktéž i ředitel školy p. Ledvinka.

Kapitola IV.
Brigáda na úpravu hřiště. 9. 5. 1958 bylo odehrané první utkání dle pravidel.

Hřiště u nové školy bylo určeným místem oslav. Již ve čtvrtek 8. května 1958, v předvečer oslav bylo na úpravě hřiště odpracováno 2200 hodin žáky OSŠ a 250 hodin dospělými, takže se stalo vhodným místem oslav. Brigáda trvala 2 dny, od 7. – 8. května. V den oslav pořádala mládež dopoledne sportovní utkání. V 9 hodin uctili zástupci složek padlé obou světových válek položením věnců. Dechová hudba z Drnovic koncertovala na návsi. Odpoledne ve 13,30 hod. řadil se průvod u nové pekárny. Těžká mračna odplula s porozuměním, ale za burácení hromů na jih a my jsme měli vyhráno. Takový průvod ještě Újezd neviděl. Asi 600 osob, z toho 200 krojovaných, 40 vlajek a dvě místní hudby. Na oslavách na hřišti bylo asi 1000 občanů. Slavnostní projev k 9. květnu měl tajemník ONV s. Gajzler.

Kromě žáků OSŠ a okolních obcí účinkoval Svazarm z Drnovic, ČSČK z Újezda, ČSPO z Újezda. V závěru byl sehrán první mistrovský fotbalový zápas mezi mužstvy Sehradic a Francovy Lhoty v poměru 4:3. Poprvé v dějinách Újezda měli možnost občané vidět utkání v kopané dle pravidel a proto se dohodli mladí s ,, Otci,“ že si to také zkusí. Dne 25. 5. 1958 byl sehrán druhý zápas: Senioři  – Junioři s výsledkem 4:4 a důkladnými odřeninami, které inkasovali hráči při pádu na škvárou posypané hřiště. Kopaná zabrala. 8. června. Hrají mladí z Újezda proti Loučce a vítězí v poměru 3:1. Jako první registrovaní hráči byli: Kráčalík Josef, Zvončák Josef, Urubek Miroslav, Černobila Ladislav, Machů Josef, Zvonek Oldřich,  MUDr. Sukaný, Ovesný Josef, Vrána Jan, Černobila Stanislav, Hollý Martin, Fojtík Antonín, Mikulka Alois, Mana Vladimír, Šimonů Josef, Mana Rudolf, Hanke Karel, Belžík Jaroslav, Váňa Josef.  Začalo se hrát ve vypůjčených dresech a vyřazených kopačkách, které byly získány od oddílů Sehradic a Slavičína.

Kapitola V.
Rok 1958 první fotbalové drese od VŽKG  

Horní řada zleva: 1. Zvončák Josef; 2. Ovesný Josef; 3. Hollý Maroš; 4. Mana Josef; 5. Petrů Rudolf; 6. Zámečník Dolní řada zleva: 7. Šimonů Josef; 8. Fojtík Antonín; 9. Červenka František; 10. MUC. Mana Rudolf; 11. Mana Vladimír

Největší podporou bylo, když tehdejší VŽKG poskytli oddílu soupravu dresů, sítě a kopačky. Za tyto dary však musely být odpracovány brigády ve škole, kde měly VŽKG pionýrský tábor.  Následně jsme s hráči z VŽKG odehráli i jeden zápas na našem hřišti. Fotbalový zápas se hrál za pěkného slunečného počasí. Návštěva byla velká. Výsledek  zápasu – 2:11. Mužstvo z Vítkovic vyhrálo velkým rozdílem. Za naše mužstvo vstřelil dvě branky z rohového kopu Váňa Jindřich.

Kapitola VI.
Rok 1959, první mistrovské utkání, jarní kolo 4. třída, první postup

PRVNÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ v roce 1959

Jarní kolo soutěže v kopané mužstev 4. třídy zahájili hráči TJ  SOKOL ÚJEZD zápasem 5. dubna proti TJ SOKOL LIPINA. Naše mužstvo zvítězilo 4:1. Hře, která měla rušný spád, přihlíželo asi 200 platících diváků. V dalších utkáních byla návštěvnost kolísavá, byl případ, že pokladník vybral při  utkání pouze 48 Kč. V celkové soutěži se umístilo naše mužstvo na 2. místě a postoupilo do 3. třídy. Stále však scházely šatny na převlečení, tak se hráči převlékali ve stodole u Drgů, nebo přímo na hřišti. později pochopením vedení Základní školy byly půjčovány šatny ve škole, které se používaly až do roku 1974. Nejednou se stalo, že hráči a členové byli nuceni provést mezi sebou sbírku, aby zaplatili autobus nebo rozhodčího. Finanční prostředky se získávali brigádami v obci a na JZD. Také se pořádali taneční zábavy.

Horní řada zleva: 1. Belžík; 2. MUC R. Mana; 3. Mikulka; 4. Ovesný; 5. Fojtů; 6. Zvonek; Dolní řada zleva: 7. Fojtík; 8. Šimonů; 9. Hollý; 10. Hanke; 11. Vl. Mana

TJ SOKOL v Újezdě pořádala dne 28. 6. 1959 Sportovní odpoledne. Zahajovací projev k přítomným měla předsedkyně TJ s. učit. M. Sucháčková. Program: Vystoupení nejmladších s májkou, Skladba Radostná jar, Červené míčky, BPPOV – chlapci, Žákyně – koza,  muži – hrazda, Žáci – různosti, Ženy – bradla, Ženy – Rozsévačka. Sportovního odpoledne se zúčastnily i ženy ze Sehradic. Účast občanů byla slabá, asi 100.

Kapitola VII.
Rok 1960 až 1963, Slavná éra

V letech 1960 – 62 nastala slavná éra fotbalu, kdy oddíl hrál 3. třídu. Toto úspěšné období však dlouho netrvalo. Dne 13. října 1963 skončila podzimní soutěž v kopané. Z devíti zápasů vyhrál místní oddíl 4 zápasy, 5 prohrál. Nastřílel celkem 16 branek a obdržel 29 branek. S osmi body se umístil na sedmém místě. V tuto dobu již aktivně pracoval ve škole p. uč. Měřínský, který za podpory vedení školy organizoval školní turnaje v kopané mladších a starších žáků o křišťálový pohár, který zakoupilo SRPŠ. O tuto krásnou trofej byly sehrány stovky mezitřídních zápasů a nastříleno tisíce branek. Z těchto žáků vyrostli kvalitní hráči, kteří úspěšně reprezentovali okolní vesnice, ale také tehdejší Gotwaldov, který hrál 1. ligu – Fr. Stružka z Drnovic a Adolf Máčala ze Slopného.

První místo v poháru družstev v roce 1960

Kapitola VIII.
Rok 1964 až 1966

9. 5. 1965 se konala ve Slavičíně okrsková spartakiáda na kterou p. Měřínský připravil 220 žáků. V tomto roce po podzimním kole skončili fotbalisté na 4. místě ve 4. třídě což p. Plotz jako dlouholetý trenér a kronikář hodnotil jako neúspěch. Jako příčinu slabé úrovně hry uvedl nedostatečný trénink našich hráčů. V roce 1965 o pouti byl sehrán zápas s prvoligovými hokejisty tehdejšího Gotwaldova s výsledkem 3:4.

Kapitola IX.
Rok 1967 až 1970, nová generace hráčů

V roce 1969 si již nová generace hráčů opět zajistila postup do III. třídy. O tento návrat se zasloužili: Zvončák St., Tomšů L., Horský Vlad., Machů J. Machů Fr., Machů Mil., Zemánek L., bratři Jiří, Josef a Miroslav Šimákovi, Hořák J., Janků Old., Černobila Sv., Hlavička St., Balouch Jos., Martínek Ol., Drábek Fr., Váňa J., Hetmer Mir., Urubek Jos., Urubek St., Urubek Jos. Do této doby se v Sokole vystřídalo hodně trenérů – jako první byl p. Karel Plotz, následovali Hlavoněk Jiří, Machů Josef, Hollý Martin, Hořák J., Šimák Jiří, Hetmer Mir. a Váňa Josef.

Kapitola X.
Rok 1971 až 1973, výstavba šaten a oslavy 15 let kopané

V tuto dobu byla kladně hodnocena spolupráce se ZŠ. Se Spolkem aktivně spolupracovali p. Plotz, Měřínský, Hlavoněk, Matějíček, Loučka a později nový ředitel školy p. Šabršula s učitelem p. Fuchsem, kteří se zařadili i do kádru mužstva, byli oba oporou a vytyčili směr, kterým by se měla kopaná v Újezdě ubírat. Je třeba i vzpomenout výbor, který dlouhá léta vedl p. Josef Zvončák a členové výboru byli: Pochylý Vl., Hanke K., Šimák Fr. A zapojili se tehdy i mladí Hořák J., Janků Ol., Machů Mil., Urubek St., který byl talentovaný brankář, který se oženil do Mladkova kam v příštích letech zajížděli naši hráči na turnaje. Bohužel ještě v mladých letech zahynul při výstavbě rodinného domku.   Pan Fr. Šimák byl 16. 1. 1972 na výroční schůzi Sokola u příležitosti 70. narozenin oceněn bronzovou medailí za činnost v okresních komisích ČSTV. Velká událost se stala 31. 3. 1973 kdy byla zahájena první brigádou výstavba šaten za účasti 18 brigádníků v čele s p. Hořákem.  V témže roce 28. 7. 1973 proběhly oslavy 15 let kopané. Při této příležitosti byli oceněni: čestné uznání Fr. Drga, Vl. Pochylý a Karel Hanke. Dále In memoriam bývalí hráč Frýželka Svatopluk, který zahynul při dopravní nehodě. Diplomy obdrželi: Ovesný J., Zvonek O., Mana Vl., Šimák Jiří, Šimonů J., Hořák J., Janků O., Machů M., Balouch J., Horský Vl., Drga bOl., Jeřábek M., Zvončák J., Maňas St., Měřínský Vl., Plotz K., Zvončák St. a Mikulka Alois. Večer proběhla taneční zábava na Vlachové Lhotce a v neděli utkání staří páni Újezd – Slopné 3:2. Rozhodčí p. Měřínský. Další zápas žáci Újezd – Bylnice 1:2 a nakonec muži Újezd – Bylnice 0:3. Poprvé fungovalo občerstvení v nových šatnách.

Kapitola XI.
Rok 1974 až 1978, oslavy 20 let kopané

Mezi organizačně schopný výbor je třeba zařadit éru Františka Machů, Olina Janků, Josefa Stružky a spol, který k 20. výročí dokázal domluvit přátelský zápas se starou gardou Slávie Praha za účasti takových legend jako byli Plánička nebo Bican. Zahajovací výkop obstaral herec Karel Effa. Zápas skončil výhrou Slávie 6:1, ale nic to neubralo na slavnostní atmosféře nedělního odpoledne. Branku vstřelil Ovesný Josef po přihrávce Miroslava Drgy. sestava Fuchs F., Urubek J., Balouch L., Horský Vl., Hlavička J., Drga J., Machů M., Váňa L., Machů J., Janků O., Hlavička S., Šimák J., Drga M., Martínek L., Šimák M., Pochylý J., Ovesný J., Vozarik Š., Drga O., Jakůbek F., Macík R.,  V tomto roce 1978, kdy naše kopaná slavila 20 výročí založení měl Sokol 2 mužstva – A a B. Hrála se 4. třída a obě mužstva skončila ve středu tabulky.

Kapitola XII.
Rok 1979 až 1981

Na počest 35 výročí osvobození byl uspořádán pochod do Vizovic za účasti 30 dospělých a 20 žáků. V roce 1980 byl předsedou p. Zvončák Josef, jednatel Janků Oldřich, místopředseda Machů František, politickovýchovný pracovník Stružka Josef a hospodář Zvončák Stanislav. Členy výboru byli: Černobila St., Macík R., Hlavička jar., Šimonů Josef, Ovesný J., Mužstvo hrálo 4. třídu, 10x zvítězilo, 3x prohrálo z toho 2x s Vysokým Polem a 1x se Štítnou. Skóre 29:19. Branky – Martinek, Drga Mir. po 6, Ovesný – 5, Šafařík, Divila po 3, Belžík, Balouch po 2, Vozarik, Černobila po 1. Z 18 hráčů odehrálo všechna utkání jak je uvedeno v kronice pouze 5 statečných hráčů – Vozarik, Martinek, Belžík, Černobila a Ovesný. Perlička – v jednom z ročníků vedl tabulku střelců L. Balouch – vstřelil nejvíce branek, ale vlastních.

Kapitola XIII.
Rok 1982 až 1984

Pro nezájem mladých byl zrušen oddíl dorostu, vedením žáků byl pověřen Josef Stružka. Bylo odpracováno 350 brigádnických hodin na nákupním středisku a vysázeno 8 000 stromků v lese. V roce 1983 u příležitosti 25 výročí zajistil výbor atraktivního soupeře a to internacionály Slovanu Bratislava. Omlazené naše mužstvo remizovalo 1:1, když branku vstřelil Černobila St. a brankář Pochylý Josef chytil pokutový kop. V tomto období bylo tolik dobrých hráčů, že si klub mohl dovolit postavit do soutěže dvě mužstva. Vzhledem k tomu, že A i B byly v jedné skupině vznikla mezi těmito mužstvy velká rivalita a lámání hráčů o přestup tam či zpět. Před mistrovským zápasem mezi těmito mužstvy měli hráči B pod vedením Machů M. týdenní zákaz vstupu do hospody a proběhly 4 tréninky za týden. Je pravdou, že hráči A toto utkání podcenili. Prohráli 4:1 a bylo vymalováno. V těchto letech se vystřídalo v obou mužstvech spousta hráčů hlavně však Úježďanů. Tito někdy i opomíjení borci vyrostli na plátcích a hřištích, které si budovali sami na Žabárni, za školou, na Rybnících, u Olší, na Farském nebo pod Hájem, kde se hřiště honosilo nápisem Maracana.

Kapitola XIV.
Rok 1985 až 1987

Pokles kopané nastal v jarní části 1985 – 1986, kdy mužstvo skončilo na předposledním místě 4. třídy. Po zhodnocení této situace bylo navrženo projednat možnost převedení oddílu kopané pod JZD Ploština. K tomuto dochází 29. 9. 1986. Následně byl zpracován řádný rozpočet pro 3 družstva – muži, dorost, žáci a vyčleněny finance na provoz  22.250,-Kč a na vybavení 49.050,- Kč. Celkem 71.300,- Kč. Před zahájením ročníku 1986/1987 byl zpracován tréninkový plán a stanoveny striktní úkoly a cíle:

 1.  dosáhnout 1. místa a postup do 3. třídy
 2.  všestranně zkvalitnit tréninkovou práci
 3.  doplnit kádr o dva kvalitní útočníky a 2 obránce
 4. dosažení harmonické spolupráce mezi trenérem, vedoucím mužstva a výborem
 5. zvítězit v soutěži slušnosti
 6. sehrání 20 ti přípravných utkání

Začal pracovat výbor v tomto složení: předseda – za JZD ing. Fojtík, místopředseda – ing. Zlámal, pokladník – Řepa Alois, členové – Mlčoušek Karel, Herman Jaroslav, Dr. Tkadlec Rudolf. Za Újezd:  jednatel – Janků Oldřich, členové – Martínek Oldřich, Stružka Josef, Šimák Jiří, Zvončák Josef. Byl zajištěn trenér 1. třídy Garaja Miroslav, který způsobil naprostý převrat co se týká přístupu k tréninkům a životosprávě. Jako vedoucí mužstva nastoupil Drga Jaroslav v zápiscích uváděn jako Zek, který se věnoval kopané od mládí a byl úspěšným reprezentantem základní školy a později spolehlivým hráčem mužů. Trénovalo se 2 – 3x týdně a poprvé v historii se jelo na zimní soustředění na Rusavu. Trenér byl nekompromisní, vznětlivý, ale spravedlivý. Neustále apeloval na životosprávu hráčů před zápasy A zakázal všem kouřit alespoň před ním. Do soutěže nastoupilo namakané a posílené mužstvo o Karla Dolinu z Želechovic a Petra Sušila, hráče ze zkušenostmi z 1. ligy. Petr Sušil byl největší posilou a osobností újezdské kopané vůbec. Soutěžním ročníkem mužstvo prakticky projelo se ztrátou 1 bodu a se skórem 67:9 s náskokem 7 bodů před Hřivným Újezdem. Některé výsledky: Všemina – Újezd 0:7, Újezd – Hřivínův Újezd 4:0, Loučka – Újezd 0:9.

 • Tehdejší sestava

  Brankáři: Pochylý Josef, Mozgva Dušan, obránci: Sucháček Pavel, Ovesný Josef, Drga Jiří, Zvončák Ladislav, Šimák Miroslav – Kroměříš, Dolina Karel, záloha: Sušil Petr, Belžík Josef, Černobila Stanislav, Martínek Lubomír, útok: Šafařík Radek, Drga Zdeněk, Hlavička Zdeněk, Mikulka Stanislav.

Nejlepší střelci: Martínek – 21, Šafařík R. – 14, Černobila S. – 12, Mikulka S., Belžík J. po 5, Hlavička Z. – 4.

Dorostenci skončili na 3. místě, a vzhledem k postupu 1. mužstva měli automaticky postup zajištěn do okresní soutěže. Žáci obsadili ve skupině 5 místo. V tomto roce 1987 členové Sokola odpracovali celkem 459 brig. hodin na údržbě sportovního areálu, sázení stromků a úpravy plochy na farmě v Újezdě. Mimo hlavního výboru na JZD fungoval i neoficiální výbor, který vedli Janků Old. a Machů Fr. Pomáhali jim Martínek Old.,Kamenčák R., Kráčalík F.,Raška Josef, Šimonů Jos., Machů Jos., Macík Rad., Hlavička Jar., Goňa Mir., Černobila St. Za tuto aktivitu byl oddíl náležitě oceněn – JZD v roce 1987 přispělo částkou 100 tisíc Kč.

Kapitola XV.
Rok 1988 až 1991, postup do III. třídy, oslavy 30 let kopané

Po postupu do 3. třídy a při dostatečném finančním zajištění jsme si mohli dovolit nákup nových hráčů. Postupně přišli: Jiří Kašpar – hráč Jiskry Otrokovice a JZD Slušovice, Marek Jordán ze Slavičína, kterému výbor zajistil nevěstu, Radek Machů – Vysoké Pole, Alois Bača – Valašské Klobouky, František Kovalčík – brankář z Valašských Klobouk, Petr Koseček – Slavičín, Josef Adámek – Slavičín. Po tomto doplnění kádru nastoupil i nový trenér 1. třídy pan Josef Kučera ze Zlína, poněvadž trenér Garaja ze zdravotních důvodů odstoupil. Vedoucím mužstva zůstal osvědčený Jaroslav Drga.

21. 8. 1988 – 30 výročí založení oddílu kopané

V tomto roce 1988 proběhly 21. srpna oslavy 30 výročí založení oddílu kopané. Oslavy začali již dopoledne v místním sále, kdy předseda fotbalu ing. Fojtík za přítomnosti ing. Mudráka, ing. Mrkose předsedy družstva a předsedy Sokola p. Oldřicha Janků ocenil hráče a funkcionáře: jako opory fotbalového oddílu byli oceněni  – Drga Miroslav, Sušil Petr, Martínek Lubomír, Pochylý Josef, Černobila Stanislav, Belžík Josef, Jordán Marek a Šafařík Radek. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Alois Bača a nejlepším střelcem Jiří Kašpar s 12 brankami. Diplom a čestné uznání obdrželi: Martínek Oldřich, Šimonů Josef, Šimák František, Machů František, Zvončák Stanislav, Drga Oldřich starší, a z hráčů Šimák Miroslav – Kroměříš, Drga Miroslav a Černobila Stanislav. Byli vzpomenuti i naši dorostenci, kteří podávali kvalitní výkony a to bratři Dohnalovi, bratři Zvonkovi, Josef Ruman, Miloslav Zvončák, Radek Bartoš, Petr Maňas, Vladimír Horský. Trenérem dorostu byl Radek Macík. Žáky v tomto roce vedl J. Raška, trenérem byl K. Bělaška.

 • Sametová revoluce – podzim 1989.

Po politických změnách v roce 1989 již spolupráce s JZD Ploština nemohla být v takovém rozměru, aby JZD bylo hlavním sponzorem a otěže kopané se pomalu přesouvaly zpět na Sokol Újezd. V této době skončil i jako kronikář p. uč. Měřínský, který sportu fandil a tím i ubylo informací o sportovním dění v Újezdě. Záštitu nad újezdskou kopanou přebírá p. Josef Šimák, který byl majitelem stavební firmy, jednatelem se stává p. Oldřich Janků. Touto dobou začala finančně do fotbalu přispívat otrokovická firma Montema našeho rodáka a bývalého hráče p. Josefa Machů.

Kapitola XVI.
Rok 1992 až 1998, postup – Okresní přebor

Následující léta, kdy jsme postoupili ze III. třídy do Okresního přeboru hrál tým okresní přebor na kvalitní úrovní za podpory kvalitních hráčů z Valašských Klobouk a Slavičína. Trenéři byli různí jako např. p. Zlámal, Drga Jaroslav, Haraga Ervín ze Slavičína a v neposlední řadě Petr Sušil. Mužstvo hrálo každý rok o špicu, ale postup vždy o vlásek unikl. Přesto tato parta držela pohromadě, měla mezi sebou v jednom roce i krále střelců OP Tomáše Machů.

Kapitola XVII.
Rok 1999 až 2000, postup do 1. B třídy KFS Zlín

V sezóně 1999/2000 po změně názvu klubu, kdy se do kopané zapojil i obecní úřad jsme postoupili z Okresního přeboru do 1. B třídy KFS Zlín. Předsedou SK Újezd byl zastupitelstvem obce pověřen p. Stanislav Černobila.

 • Tehdejší soupiska hráčů:

Antonín Slovák, Tomáš Machů, Jiří Dohnal, M. Dohnal, Roman Hlavička, Petr Repatý, Marek Jordán, M. Machuča, Josef Šandor, Zdeněk Outrata, Radek Ovesný, Miloslav Zvončák, Stanislav Trčka, Petr Belžík, Miroslav Strnad.

Kapitola XVIII.
Rok 2000 až 2001, postup do 1. A třídy KFS Zlín

Rozjetý a dobře postavený tým vedený Petrem Sušilem a vedoucím mužstva Stanislavem Častulíkem neponechal nic náhodě a v ročníku 2000/2001 postupuje do 1. A třídy což je historický úspěch kopané v Újezdě. Začali se i zapojovat sponzoři, poněvadž musely být povinně 2 družstva žáků, která hrála taky krajskou soutěž. Hlavními sponzory v tuto dobu byli: OU Újezd, Polfin Ploština, Montema Otrokovice, Lacto Morava, Frykaso, Zlínské stavby, Stavosvit Zlín,  MUDr. Eduard Kaucký, Pevot, Pivovar Černá Hora Belpo, Lesní družstvo Újezd, Filex Uherský Brod, hotely Miramare a Vltava. Na zápasy se jezdilo autobusem do velkých vzdáleností. Rozpočet pro 4 družstva byl přibližně 700 tisíc Kč. Po postupu do 1. A třídy odstoupil z rodinných důvodů trenér Petr Sušil a nahradil ho náš bývalý hráč Josef Adámek ze Slavičína.